آبخیزداری , کشاورزی و دامپروری

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

یکی از قدیمی ترین رشته های اخذ شده شرکت مهندسین مشاور حاسب فارس رتبه: آبخیزداری کشاورزی دامپروری است. در این زمینه این شرکت از سال ۱۳۷۸ اقدام به مطالعه و طراحی و نظارت دهها پروژه های آبخیزداری درسطح کشور به ویژه در استان فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد نموده است. خدمات ارایه شده توسط این مشاور را می توان در دسته های زیر تقسیم بندی نمود.

 

 

 

الف)مطالعات تفضیلی اجرایی:

ب)مطالعات موردی:

ج)مطالعات مدیریت سرزمین:

د) ارزیابی عملکرد پروژه

هـ) بازنگری مطالعات

و)نظارت بر طرح‏ها: