طرح و اجرای پکیج پیش ساخته تصفیه فاضلاب

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

طراحی پکیج تصفیه خانه فاضلاب پیش ساخته ۶۰۰۰ متر مکعبی -ساخت پکیج فلزی با ظرفیت ۷۵۰ متر مکعب در شبانه روز-اجرای مخزن ذخیره  ۲۵۰متر مکعب -اجرای سازه بتنی کانال آشغالگیر و مخزن ایستگاه پمپاژ و مخزن متعادل ساز-اجرای ساختمان تاسیسات از نوع ساندویچ پنل با فنداسیون بتنی ۱۵۰ متر مکعب

سال اجرا ۹۵-۹۷