بند خاکی امامزاده اسماعیل

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۵

 

قرارداد بازنگری مطالعات و نقشه های اجرایی بند خاکی امامزاده اسماعیل و نیز نظارت بر اجرای آن در دی ماه سال ۱۳۸۷ فی ما بین اداره کل منابع طبیعی استان فارس و این مهندسین مشاور منعقد گردید. این بازنگری منجر به تغییر نوع سرریز و طراحی کامل آن توسط این مشاور شد. همچنین تغییراتی در طراحی سد نیز انجام گرفت. اجرای این پروژه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ آغاز و در آبان ماه سال ۱۳۸۹ به پایان رسید.

با بهره برداری از بند امامزاده اسماعیل، در طی دوره بهربرداری سالانه حجم قابل توجهی از سیلاب های منطقه کنترل و مهار گردیده. و علاوه بر پیشگیری از بروز خطر سیل و تخریب مزارع و باغات منطقه، موجب افزایش چشمگیر سطح آب در چاه های روستای امامزاده اسماعیل گردیده است.

درجدول زیر مشخصات عمومی بند خاکی امامزاده اسماعیل آورده شده است:

مشخصات شرح مشخصات
جنس بند خاکی از نوع همگن
ارتفاع بند تا تراز تاج ۱۳متر
رتفاع سد در تراز سطح نرمال آب ۱۰متر
عرض بند  بر روی تاج ۵متر
عرض بند بر روی بستر رودخانه ۷۵متر
طول تاج ۶۳۰متر
حجم مخزن ۷۰۰۰۰۰متر مربع
دبی طراحی ۱۳۰متر مکعب درثانیه
نوع سرریز سرریز آجی
عرض سرریز ۲۲متر
طول کانال سرریز ۳۸۰متر
شیب طولی کانال سرریز ۱:۲۰۰۰
حجم عملیات خاکی ۱۷۰۰۰۰متر مربع