مطالعات تفصیلی پمپاژ و خط انتقال آب و تدوین نظام بهره برداری

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

 

در بسیاری از کانون‎ های توسعه به ویژه در مناطق عشایری، به منظور توسعه اراضی کشاورزی تنها راهکار ممکن ایجاد زمینه ‎های اشتغال است. سه پروژه مندرج در جدول زیر از جمله مواردی است که مهندسین مشاور حاسب فارس، مطالعات آنرا در حد مرحله تشریحی انجام داده است که دو مورد آن نیز تا کنون به اجرا رفته است

کارفرما
اداره کل امور عشایر استان
نام منطقه نام رودخانه
(محل تأمین آب)
سطح
(هکتار)
ارتفاع پمپاژ
(متر)
دبی پمپاژ
(لیتر درثانیه)
طول خط انتقال
(متر)
حجم مخزن
(ذخیره)
نوع آبیاری
کهگیلویه و بویراحمد اسفندان اسفندان ۴۶۳ ۲۰۰ ۲۵۰ ۱۶۰۰ ۴۵۶۰ قطره ای
کهگیلویه و بویراحمد طسوج طسوج ۲۷۰ ۱۷۱٫۵ ۱۵۰ ۱۱۵۰ ۳۲۵۰ قطره ای
فارس دژگاه  قره آغاج ۱۵۰۰ p1-94.66

p2-59.370

۱۰۰۰ ۲۱۰ آبیاری بارانی کلاسیک ثابت