رشته های تخصصی وگواهینامه صلاحیت

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۶

شرکت مهندسین مشاور حاسب فارس در حال حاضر نه تخصص شامل  :    ۱ – ساختمان های آموزشی‌ ، بهداشتی ، ورزشی و درمانی (گروه معماری و شهرسازی) ۲- ساختمانهای مسکونی ، تجاری اداری، صنعتی و نظامی  (گروه معماری و شهرسازی) ۳ – راه سازی  (گروه راه و ترابری) ۴- شبکه های آبیاری و زهکشی (گروه مهندسی آب) ۵ – تاسیسات آب و فاضلاب ( گروه مهندسی آب) ۶ -کشاورزی منابع طبیعی و دامپروری  (گروه  کشاورزی) ۷- سازه    (گروه  تخصص های مشترک) ۸-  تاسیسات برقی و مکانیکی    (گروه  تخصص های مشترک) ۹_  مقاوم سازی  (گروه  تخصص های مشترک) فعالیت می نماید که در همه ی موارد سازمان مدیریت و برنامه ریزی اخذ صلاحیت شده است. همچنین این شرکت دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی طراحی و نظارت از وزارت راه و شهرسازی و نیز دارای گواهینامه عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای مهندسی آب استان فارس می باشد.

 

رشته های تخصصی و رتبه شرکت به شرح زیر است:

 

گروه

تخصص

معماری و شهر سازی
ساختمان های  آموزشی ,بهداشتی , ورزشی و درمانی
معماری و شهر سازی

 

ساختمانهای مسکونی تجاری اداری صنعتی و نظامی
راه و ترابری
راهسازی
مهندسی آب

 

شبکه های آبیاری و زهکشی
مهندسی آب

 

تاسیسات آب و فاضلاب
 

کشاورزی

 

کشاورزی , منابع طبیعی و دامپروری
تخصص های مشترک
سازه
تخصص های مشترک
تاسیسات برقی و مکانیکی

 

 

تخصص های مشترک
مقاوم سازی