مطالعه طراحی و نظارت بر اجرای سد دیزاشکن (بزرگترین سد آبخیزداری در جنوب کشور)

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۳

ا

مطالعات سد دیزاشکن درسال ۱۳۸۷ طی قراردادی که با اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر منعقد گردید انجام گرفت و درسال ۱۳۹۰ عملیات اجرایی آن آغاز و طی مدت یکسال و نیم به اتمام رسید. مهندسین مشاور حاسب درطی این مدت نظارت عالیه و مقیم این سد را به عهده داشته است. این سد درطی مدت بهره برداری توانسته است ده‏ها میلیون مترمکعب آب را مهار و کنترل نموده ودر بهبود کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی نقش بسیار موثری داشته باشد.

 

مشخصات شرح مشخصات
ارتفاع بند ۲۱ ۲۱
تراز بند در محل تاج ۱۰۴ ۱۰۴
تراز سرریز (سطح نرمال آب) ۱۰۱ ۱۰۱
طول ناج بند ۱۴۰ متر ۱۴۰ متر
حجم عملیات خاکی بند ۹۵۰۰۰ متر مکعب
نوع سرریز جانبی
جنس سرریز سنگ و ملاتی
دبی طراحی ۳۰۰ متر مکعب در ثانیه
عرض سرریز ۷۰ متر
طول سرریز ۱۲۹ متر
سیستم تخلیه برج آبگیر + لوله تخلیه
حجم مخزن ۲ میلیون متر مکعب

 

 

 

 

نمایی از سرریز و کانال و لوله تخلیه جریان آب در حین احداث

 

جریان تخلیه آب  از دریاچه سد دیزاشکن

 

پلان سد دیزاشکن

 

 

 

 

هدف از اجرای سد دیزاشکن را درموارد ذیل می‏توان خلاصه نمود:
۱٫ جلوگیری از ورود سیل به اراضی کشاورزی؛
۲٫ پیشگیری از بروز خسارت به مراکز جمعیتی؛
۳٫کنترل فرسایش؛ تغذیه منابع آبرفتی پایین دست.