پروژه‎‌های آمار برداری از منابع آب

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

یکی از خدمات مهندسی که طی سال های اخیر مورد توجه متولیان آب کشور قرار گرفته است، آمار‎برداری جامع و سراسری از منابع آب اعم از سطحی و زیرزمینی است. روشن است که این اطلاعات آن‏گاه می‏تواند منجر به تهیه یک شناسنامه کاربردی و کاملاً مؤثر واقع گردد که همه اطلاعات مربوط به یک منبع آب در آن گرد‎آوری شده باشد. این منابع شامل چاه، قنات، چشمه، سر‎دهنه و نهر، پمپ‏های سیار و ثابت کنار رودخانه ‏ها و آب‏بندان می‏باشد. تعداد آیتم‎ هایی که برای تهیه شناسنامه هریک از این منابع برداشت، بررسی و مطالعه گردیده از حداقل۵۷ برای آب بندان تا حداکثر ۹۶ آیتم برای چاه متفاوت است.
جدول زیر سه پروژه آماربرداری که توسط شرکت مهندسین مشاور حاسب فارس به سرانجام رسیده است را نشان می دهد.د.

کارفرما نام مطالعات
مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تهیه شناسنامه قنوات شهرستان‎های نیریز، سپیدان، فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین، خنج و بوانات
شرکت سهامی آب منطقه ای فارس مطالعات آماربرداری سراسری منابع و مصارف آب حوضه مهار لو
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران تهیه آمار و اطلاعات اولیه ایستگاه های هیدرومتری در رودخانه‎های استان‎های خوزستان، فارس و کهگیلویه و بویر احمد