پروژه های آبیاری و زهکشی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

مطالعات مرحله اول و دوم تأمين آب اراضي چيتاب در استان كهگيلويه و بويراحمد

مشخصات كلي پروژه: مطالعات تفصيلي و توجيهي آبياري دشت چيتاب به وسعت ۱۰۰۰ هكتار شامل طراحي بند انحرافي و شبكه آبياري و زهكشي
– مراحل اجرايي طرح از سال ۷۵ با احداث بند انحرافي با سازه بتن آرمه به ارتفاع ۶ متر آغاز شد و آخرين فاز اجرايي شامل احداث سيفون به طول ۳۸۰ متر و اختلاف ارتفاع ۶۵ متر با ظرفیت ۵/۱ متر مکعب در ثانیه و كانال هاي فرعي در سال ۸۲ به پايان رسيد. طول کانال‌های اصلی و فرعی در مجموع ۱۶ کیلومتر و ظرفیت کانال اصلی ۳ متر مکعب در ثانیه است. هزينه طرح حدود ۱۲ ميليارد ريال بوده است.
كارفرما: شرکت آب منطقه‌اي فارس

 

مطالعات مرحله اول و دوم تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی دشت شنبه شهرستان دشتی

دشت شنبه از توابع شهرستان خورموج واقع در استان بوشهر است. در راستای کنترل حجم رواناب جاری شده به صورت سیلاب، بند انحرافی بر روی مسیل شنبه احداث و در ادامه، آب بوسیله ی کانال و استخر ساخته شده به بالادست هدایت گردید. در این پروژه به منظور انحراف آب، از یک آببند به طول ۴۳ متر و ارتفاع ۵/۱ متر استفاده گردیده است. پس از سازه آبگیر، آب از طریق کانالهای مستطیلی به طول ۱۵۰ متر و ذوزنقهای به طول ۱۰۳۲۰ متر و ظرفیت ۱۵ مترمکعب در ثانیه به استخر ته نشین شده رسوب هدایت میگردد. ۵ استخر جهت تغذیه آب زیرزمینی با دیوارهایی به صورت خاکریز در نظرگرفته شده است که استخر شماره ۱ به منظور ته نشین رسوب و دیگر استخرها برای تغذیه مصنوعی میباشند. قرارداد این طرح در سال ۱۳۸۰ منعقد و در سال ۱۳۸۲ به پایان رسید.

کارفرما:شرکت آب منطقه ای بوشهر

 

مطالعات مرحله اول و دوم تغذیه مصنوعی دشت کلاچو

دشت کلاچو از توابع شهرستان دهدشت در مجاورت روستای جلالی قراردارد. طرح تغذیه مصنوعی دشت کلاچو در فاصله ۹ کیلومتری شهر دهدشت اجرا گردیدهاست. هدف از اجرای طرح عبارت از انحراف بخشی از سیلابهای جاری در مسیل هیگون، نفوذ آب به داخل خاک با بهرهگیری از تأسیسات تأخیر و نتیجتاً ایجاد امکانات جهت بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی مطمئن در محدوده دشت کلاچو است. تأسیسات مربوطه شامل بند انحرافی، سیستم آبگیری، کانال انتقال آب و حوضچههای تغذیه مصنوعی میباشد.
دبی طراحی بند انحرافی ۶۳ مترمکعب در ثانیه در نظر گرفته شده است.

 

مطالعات مرحله اول و دوم کانال اصلی همایجان (کانال خانی )و نظارت بر اجرای آن

دشت همایجان در شهرستان سپیدان در فاصله ۶۵ کیلومتری شمال غرب شیراز قرار دارد مشخصات کلی پروژه :کانال ذوزنقه به طول ۵۸۰۰ متر و کانال مستطیلی به طول ۲۴۰۰ متر که در طول این کانال هفت دستگاه سازه آبگیر به کانال های فرعی و ۱۵ دستگاه سازه آبگیر به کانال های سنتی، هشت دستگاه سازه سیل گزر و آبنما ،دو دستگاه سازه سرریز جانبی و سریز انتهایی ۱۴ دستگاه سازه های کنترل کننده جریان و ۱۵ دستگاه پل های ماشین رو نیز احداث شده است.

کارفرما اداره کل امور آب استان فارس

 

مطالعات مرحله ی اول توجیهی آبرسانی به اراضی شهرستان بهمئی

مطالعات مرحلهی اول توجیهی ایستگاه پمپاژ و شبکهی آبرسانی از مخزن سد مارون با هدف آبرسانی به اراضی شهرستان بهمئی با مساحت بیش از ۳۵۰۰ هکتار توسط این مهندسین مشاور در سال ۱۳۸۵ انجام شد.
در این راستا سازههای مختلفی از قبیل برح آبگیر، پل متصل کننده برج آبگیر به ساحل، ایستگاه پمپاژ، خط انتقال آب و مخزن تعادلی طراحی و ارائه گردید. در این مطالعات آبگیری به وسیله برج آبگیر و پمپهای عمودی که در آن قرار دارند انجام گردیده است. به این طریق که ابتدا آب از طریق دریچههای ورودی وارد برج شده و سپس توسط پمپهایی که درون برج و در پایینترین تراز قرار دارند به بالاترین تراز برج پمپ میشود. سازهی آبگیر در این طرح به صورت یک ۱۰ ضلعی محاطی در دایرهای به قطر ۲۰ متر است که در دریاچه سد مارون ساخته شده و قادر به آبگیری از تراز مختلف میباشد. پوسته ی خارجی آن به صورت منشوری از ارتفاع ۴۴۸ تا ۵۰۸ ادامه پیدا مینماید. بعد از سازهی آبگیر که در حدود ۲۱۰ متری ساحل قرار میگیرد، یک پل ارتباطی بین این برج و ساحل طراحی شده است تا این پل علاوه بر اینکه خط رانش آب پمپهای عمودی واقع بر برج را به ساحل متصل مینماید برای حمل و نقل نیز مورد استفاده قرار گیرد.
پس از انتقال آب به ساحل برای پمپاژ مجدد آب به ارتفاع مورد نظر یک واحد ایستگاه پمپاژ طراحی شده است.
خط انتقال آب از ایستگاه پمپاژ ساحلی تا مخزن تعادلی توسط لولههای تحت فشار و از مخزن تا محل اراضی، مسیر انتقال به صورت ثقلی انجام میگیرد. مخزن تعادلی در بلندترین نقطه مسیر انتقال در نظر گرفته شده است. هدف از احداث این مخزن ذخیره آب نمیباشد بلکه برای تبدیل جریان آب از حالت تحت فشار در لولهی رانش به حالت ثقلی می باشد.

 

مطالعه و طراحی و نظارت بر عملیات اجرای احداث فلوم چرام

مشخصات كلي پروژه: سازه پل متشکل از شبکه فولادی سه بعدی با استفاده از لوله به قطر ۱۵۰ میلیمتر و به ضخامت ۵ میلیمتر با طول دهنه حداقل ۱۵ و حداکثر ۶۰ متر و طول سازه ۱۷۵ متر، پایه‏ها ۵ ستون دو قلوی استوانه‏ای شکل از جنس بتون مسلح با ارتفاع حداقل ۴/۸ متر و حداکثر ۱۵/۴ متر . اجرای بند به وسیله خشکه چینی سنگی ریپ‏رپ در مقطع رودخانه به منظور تثبیت بستر و کرانه با حجم ۱۵۰۰ متر مکعب.

كارفرما: سازمان آب منطقه کهکیلویه و بویراحمد

 

فلوم چرام : پلی است در عرض رودخانه تغار که ۸۵۰ () آب کشاورزی را به شبکه آبیاری دشت منتقل می نماید .
– طول پل: ۱۷۵ متر و طول دهانه وسط ۶۰ متر؛
– عرشه سازه فضایی کار منظم ، دوبل شده در میان دهانه ۶۰ متری با استفاده از لوله فولادی به صورت نیمه‏پیش‏ساخته، جوشکاری در کارگاه ، نصب قطعات با پیچ و مهره در محل؛
– لوله انتقال آب ۱۰۰۰ فولادی؛
– ستون‏ها و پی بتن آرمه؛
– دبی سیلابی رودخانه: ۴۷۰ (دوره ۵۰ ساله)

 

 

مطالعه و طراحی و نظارت بر احداث کانال های آبرسانی شهرستان نیریز

کانالهای آبرسانی شهرستان نیریز که طراحی و نظارت بر اجرای آن را این مهندسین مشاور به انجام رسانیده است به دو بخش کلی قابل تقسیم است.
کانالهای بخش مشکان واقع در ۵۵ کیلومتری شمال شهر نیریز شامل احداث حدود ۳۰۰۰ متر کانال.
کانالهای بخش آباده طشک در ۱۱۰ کیلومتری شهر نیریز شامل حدود ۲۵۰۰ متر طول مسیر. این کانالها با مقطع ذوزنقه‏ای از جنس بتن و پی سنگ و سیمانی با هدف جلوگیری از هدر رفتن آب در کانالهای سنتی و نیز توسعه اراضی کشاورزی و باغاتی که تا بیش از اجرای این پروژه فاقد آب بوده اند، اجرا گردیده است. دراین پروژه مهندسین مشاور حاسب فارس عهده دار مطالعه، طراحی و نظارت. سازمان جهاد کشاورزی استان فارس. کارفرما و شرکتهای تاژنگ پی شیراز شن و سد شیراز پیمانکار پروژه بوده اند.

بخشی از کانال آبرسانی مشکان

 

 

 مطالعات بند انحرافي و كانال آبرساني رودبال (چرام) واقع در استان كهگيلويه و بويراحمد

در سال ۱۳۸۲، پروژه انتقال آب رودبال با هدف احداث بند انحرافی، بهبود و اصلاح کانال انتقال آب رودبال به مهندسین مشاور این شرکت واگذار گردید و در سال ۱۳۸۴ به اتمام رسید. این طرح در فاصله ۳۵ کیلومتری جنوبشرقی شهر دهدشت و ۳۸ کیلومتری شمال شهر دوگنبدان قرار گرفتهاست. این بند ظرفیتی معادل ۶۰۰ مترمکعب در ثانیه برای سیلابهایی با دوره بازگشت ۵۰ ساله را دارد. کانال اجراشده به طول ۲۵۰۰ متر در هنگام آبگیری از بند انحرافی، آب را با دبی ۱۵۰۰ لیتر در ثانیه انتقال میدهد. لازم به ذکر است که این طرح حدود ۳۵۰ هکتار از اراضی منطقه را زیر کشت قرار میدهد.

مشخصات كلي پروژه: احداث بند انحرافي بتوني به طول ۴۵ متر به ارتفاع ۵/۲ متر بر روي رودخانه شاه بهرام و كانال انتقال آب به ظرفيت ۵/۱ متر مكعب در ثانيه و به طول ۵/۴ كيلومتر. وسعت اراضی زیر پوشش برابر ۴۵۰ هکتار است.
كارفرما: شرکت آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد