پروژه های ساماندهی رودخانه

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱

 

 

 

 

 

مهندسی رودخانه

مهندسی رودخانه(River engineering) یکی از گرایش‌های مهندسی رودخانه است که به مطالعه و شناسایی هرچه عمیق‌تر مسائل فرسایش و رسوب در رودخانه، کنترل سیلاب و سامان‏دهی رودخانه می‌پردازد. این رشته علمی در مورد کلیه مراحل مطالعه و برنامه‌ریزی، طراحی، اجرا و بهره‌برداری جهت بهبود یا تغییر وضعیت موجود یک رودخانه به منظور برآورد نیازهای مهم بحث می‌کند. همه رودخانه‌ها در معرض تغییر و تحول قرار دارند و کارهای مهندسی رودخانه در راستای بررسی تغییر بده، مطالعه بده رسوبی، مسیر رودخانه، عمق آبراهه، پهنه سیل‌گیر و کیفیت آب مورد نیاز است. روش‌های معمول در راه رسیدن به این اهداف استفاده از سازه‌های مختلف به تنهایی یا ترکیبی از آن‌ها مثل سد، سیل‌بند خاکی یا بتنی، پوشش بدنه، آب‌شکن یا به‌کار گرفتن راه‌حل‌های قدیمی مثل لایروبی می‌باشد. از جمله مباحث مهم در مهندسی رودخانه شناخت شکل رودخانه(مرفولوژی)، تثبیت، سواحل و بستر رودخانه، کانالیزه کردن و کنترل سیلاب است. هدف مهندسی رودخانه حفاظت رودخانه‌ها در مقابل تعرض به حریم و بستر آنها، کاهش خسارات سیلاب، بهبود وضع زندگی ساکنان حاشیه رودخانه‌ها و هدایت پتانسیل‌های موجود در منطقه به سوی توسعه پایدار است.

ما در مهندسی رودخانه های کشور چه کرده ایم؟

یکی از دیگر از رتبه هایی که این مهندسین مشاور به اتکای آن پروژه های متعددی را در زمینه «مهندسی رودخانه» طی سال‏های ۱۳۷۰ الی ۱۳۸۵ مطالعه و طراحی نموده است. رتبه سدسازی و مهندسی رودخانه است که از این جمله می‏توان به رودخانه های شهری شامل: رودخانه خشک و رودخانه نهراعظم در شهر شیراز، رودخانه بروک در شهر اقلید، نهر ده نارمک، مسیل مراد آباد، رودخانه در‏بند در بازه‏ های مقصود بیگ و زرگنده در شهر تهران و نیز رودخانه‏های غیرشهری شامل مطالعه مرحله اول رودخانه کر از زیر دست سد ملاصدرا تا دریاچه بختگان در استان فارس و نیز رودخانه حله و مسیل دویره در استان بوشهر اشاره نمود.

مطالعات طرح ساماندهی مسیل دره کره در محدوده روستای دویره

قرارداد مطالعات مرحله توجیهی-تشریحی طرح ساماندهی رودخانه موسوم به دره کره در بازهای به طول ۱۲۰۰ متر در استان بوشهر در سال ۱۳۸۲ بین سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر بعنوان کارفرما و شرکت مهندسین مشاور حاسب فارس بعنوان مشاور منعقد گردیده است. هدف از این مطالعات، استفاده از خدمات مهندسی مشاور به منظور بررسی رودخانه و ارائه طرحهایی جهت کنترل سیلاب این رودخانه و پیشگیری از خسارات سیل به روستاهای دویره و احمدی بوده است.

مطالعات مرحله اول ساماندهی رودخانه حله

مشخصات کلی پروژه: تهیه شناسنامه رودخانه حله از موقعیت انشعاب سرشاخه دالکی در محل مصب رودخانه به تالاب حله و خلیج فارس و تعیین حریم و بستر رودخانه
و شناسایی مشکلات خاص هیدرولیکی و فرسایش بستر و کرانه‏ ها با لحاظ کردن
مسایل خاص اجتماعی و زیست‌محیطی تالاب حله به عنوان یک
منطقه حفاظت‌شده.
کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای بوشهر

اصلاح مسیر و ساماندهی رودخانه بروک

قرارداد مرحله اول و دوم اصلاح مسیر و ساماندهی رودخانه بروک در محدوده شهری اقلید با هدف جلوگیری از خسارت سیل به این شهر در سال ۱۳۷۵ به این مهندسین مشاور منعقد گردید.
عملیات این طرح عبارت از، ساخت کانال، تثبیت موقعیت آبگیرها و ورودی ها، ساخت و مرمت پل ها است.

 مطالعات مرحله اول ساماندهی رودخانه کر

مشخصات پروژه: تهیه شناسنامه رودخانه کر از موقعیت پایاب سد ملاصدرا (تنگ براق) تا دریاچه سد درودزن
-تعیین حریم بستر رودخانه، شناسایی مشکلات هیدرولیکی و فرسایش بستر و کرانه‌ها و ارایه طرح‌های ساماندهی رودخانه
کارفرما: شرکت آب منطقه‌ای فارس

طرح آبشارهای پلهای در رودخانه خشک شیراز (از کمپ معالی آباد تا پل کمربندی)

ساماندهی رودخانه خشک شیراز با هدف تثبیت کف و کرانه ها توسط مهندسین مشاور حاسب فارس مطالعه و طراحی گردید. به علت شیب زیاد، فرسایش کرانه ها و پیچانرود بودن بودن آنها طرح ساماندهی این رودخانهها با نگرش جدیدی بررسی و انجام گرفت. نتایج این بررسی همچنین توسط دکتر هاشمی کارشناس بخش سازه این مهندسین مشاور تحت عنوان Assessment of bed Regulation method in Urban Rivers به کنفرانس برگزار شده توسط ASCE در فیلادلفیا آمریکا به نام Environmental and Water Restorces Conference ارایه گردید. مقاله مذکور در مجموعه مقالات کنفرانس فوقالذکر در صفحات ۴۵۶ الی ۴۶۴ به چاپ رسیده است.