پروژه های کنترل سیلاب و دفع روان آب های سطحی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

پروژه‎های کنترل سیلاب که توسط این مهندسین مشاور مطالعه شده است را می‏توان به دو بخش مجزا شامل:
طرح جامع پیشگیری سیل در سطح استان فارس
طرح‎های‏ کنترل رواناب های سطحی و جلوگیری از ورود سیلاب شهری و صنعتی
تقسیم بندی نمود.

۱- طرح جامع کنترل و کاهش خسارات سیل در استان فارس:

ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری فارس به منظور مطالعه و بررسی راهکار‏های کنترل و کاهش خسارت سیل پروژه‎ای تحت همین عنوان تعریف و مطالعات جامع آن را برای تعدادی از شهرستان‎های سیل خیز استان شامل لامرد، اقلید، نیریز، داراب، فیروز‏آباد و فراشبند به شرکت مهندسین مشاور حاسب فارس واگذار نمود. در این پروژه که با نگاه به ارایه راهکار‎های متنوع در کنترل و بهره برداری از منابع آب انجام گردید، پروژه‎های بسیاری چون بخش سیلاب، تغذیه مصنوعی و ساماندهی رودخانه و در مواردی نیز جابجایی کانون‎های جمعیتی تعریف، طراحی و توصیه گردید.

۲-طرح‎ کنترل رواناب‏های سطحی:

الف: طرح کنترل سیلاب سایت پارسیان سپهر مهر:

این سایت پالایشگاهی که در نزدیکی شهر مهر در شهرستان فارس قرار گرفته است به علت موقعیت ویژه آن در ناحیه پست و آبگیر دشت لامرد، به طور جدی در خطر سیل گرفتگی قرار دارد در این مطالعات که قرارداد آن با شرکت همپا انرژی منعقد گردید، پس از انجام مطالعات سیل خیزی منطقه، راهکار‏های کنترل و مهار سیلاب‎ و نجات سایت از ورود سیلاب بیرونی به محوطه سایت ونیز دفع رواناب‏های سطحی داخلی، تهیه و ارایه گردید.

 

ب: طرح کنترل سیلاب سایت پارسیان سپهر مهر:

این پالایشگاه در منطقه پارس جنوبی واقع در استان بوشهر قرار گرفته است. در طی بارندگی‏های سال ۱۳۹۵ ، حجم قابل توجهی از رواناب‏های جاری شده از ارتفاعات وارد سایت گردید و مشکلات عدیده ای را برای این سایت وجود آورد. مطالعات سیل‎خیزی منطقه و تهیه نقشه‎ های تفصیلی و اجرایی برای پیشگیری از ورود سیلاب به درون سایت و نیز دفع رواناب‏های سطحی داخل سایت به بیرون، هدف این مطالعات بوده است.